Trwa ładowanie...
d49x0ui
espi

MEX POLSKA S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku. (29/2014)

MEX POLSKA S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku. (29/2014)
Share
d49x0ui
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-06
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ?Mex Polska? S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej ?Emitentem?) niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2014 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2014 roku ustalony został na dzień 13 listopada 2014 roku. Zarząd Emitenta informuje, że nowy termin publikacji ww. raportu okresowego ustalony został na dzień 12 listopada 2014 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-105 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piotrkowska 60
(ulica) (numer)
42 634 67 30 42 634 67 53
(telefon) (fax)
biuro@mexican.pl www.mexpolska.pl
(e-mail) (www)
725-19-67-625 100475941
(NIP) (REGON)
d49x0ui

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Paweł Kowalewski Prezes Zarządu
2014-11-06 Piotr Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49x0ui

Podziel się opinią

Share
d49x0ui
d49x0ui