Trwa ładowanie...
d34qt37

MF: Dług sektora general government wzrósł do 921,41 mld zł na koniec 2015 r.

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 921,41 mld zł na koniec 2015 r., co oznacza wzrost o 0,6% kw/kw i o 6,2% w porównaniu z końcem 2014 r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 877,28 mld zł i wzrósł o 0,1% kw/kw i o 6,1% r/r.

Share
d34qt37

"Zmiana PDP w całym 2015 r. była wynikiem:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 50.097,6 mln zł (+6,6%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 50.030,2 mln zł (+6,6%),

- wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 423,7 mln zł (+0,6%), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 82,0 mln zł (+0,1%) i SPZOZ o 310,8 mln zł (+9,3%),

d34qt37

- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 18,0 mln zł (-15,2%)" - czytamy w komunikacie.

Zmiana długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w całym 2015 r. wynikała, podobnie jak w przypadku państwowego długu publicznego, głównie ze zmian zadłużenia SP.

"Ponadto na wysokość długu EDP wpłynął głównie:

- wzrost zadłużenia KFD (o 1.686,0 mln zł) i przedsiębiorstw zaliczanych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (o 2 756,5 mln zł),

d34qt37

- wzrost SPW w posiadaniu funduszy umiejscowionych w BGK i BFG (o 1 252,7 mln zł),

- spadek zadłużenia wynikający z transakcji CIRS w rezultacie korzystnego kształtowania się kursu CHF wobec USD i EUR (o 182,0 mln zł),

- spadek zobowiązań BFG wobec deponentów banków i SKOK-ów związanych z wykonywaniem obowiązków gwarantowania środków pieniężnych (o 240,1 mln zł),

- wzrost zadłużenia z tytułu nabycia aktywów infrastrukturalnych (o 155,4 mln zł).

d34qt37

"Na koniec 2015 r. dług krajowy wg kryterium miejsca emisji wyniósł 570,5 mld zł, co oznacza spadek w porównaniu z końcem III kwartału o 8,6 mld zł (-1,5%). W tym samym okresie dług zagraniczny wzrósł o 9,5 mld zł (+3,2%), do poziomu 306,8 mld zł, co było głównie wypadkową:

- emisji obligacji SP o wartości 1,8 mld euro i zaciągnięcia kredytów w EBI o łącznej wartości 1,1 mld zł,

- wykupu obligacji SP o wartości 0,8 mld USD, 0,7 mld euro,

- osłabienia się złotego wobec euro (0,5%), USD (3,3%), JPY (3,2%) oraz CHF (1,6%)" - czytamy dalej.

d34qt37

Na koniec 2015 r. udział długu zagranicznego wyniósł 35,0% i był o 1,1 pkt proc. wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. W całym 2015 r. odnotowano spadek tego udziału o 0,3 pkt proc.

W strukturze długu publicznego dominują instrumenty rynkowe (82,9% udział na koniec 2015 r.), w tym przede wszystkim instrumenty wyemitowane na rynku krajowym (58,3%). Udział instrumentów rynkowych w PDP spadł zarówno w IV kwartale jak i w całym 2015 r. o odpowiednio 0,8 pkt proc. i 0,4 pkt proc., podał także resort.

(ISBnews)

d34qt37

Podziel się opinią

Share
d34qt37
d34qt37