Trwa ładowanie...
d353khq

MI ws. spotkania nt. Programu Polityki Widma Radiowego (komunikat)

...

Share
d353khq

17.06. Warszawa - Biuro Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury informuje:

17 czerwca br. w Brukseli odbyło się spotkanie poświęcone dyskusji nad Programem Polityki Widma Radiowego (RSPP), który jest najważniejszym wnioskiem legislacyjnym Europejskiej Agendy Cyfrowej. W spotkaniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj, węgierski minister ds. infokomunikacji Zsolt Nyitray, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz ds. Agendy Cyfrowej Neelie Kroes oraz poseł Parlamentu Europejskiego Gunnar Hokmark.

W trakcie spotkania omówiono harmonogram prac oraz uzgodniono, że w trakcie polskiej Prezydencji (do końca 2011 roku) powinno zostać osiągnięte porozumienie w sprawie strategii zarządzania widmem radiowym w Europie. Strategia jest priorytetem dla Unii Europejskiej w kontekście zapewnienia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w UE oraz umożliwienia obywatelom korzystanie z innowacji technologicznych.

Właściwe zarządzanie widmem sprzyja wzrostowi gospodarczemu i jest niezbędne dla cyfrowej Europy i stworzenia wspólnego rynku. Widmo może być użyte jako narzędzie w likwidacji przepaści cyfrowej, odpowiadając potrzebom obywateli UE. Bardziej efektywne przydzielanie widma może również odblokować potencjał europejskiej gospodarki opartej na wiedzy. Z tych powodów, celem Prezydencji polskiej jest przyspieszenie prac nad tym istotnym wnioskiem legislacyjnym - powiedziała podsekretarz stanu w MI Magdalena Gaj.

d353khq

Stwierdzono, że podczas Prezydencji węgierskiej Parlament Europejski i Rada poczyniły znaczące postępy w pracach nad Programem Polityki Widma Radiowego. Tempo prac powinno zostać utrzymane podczas nadchodzącej polskiej Prezydencji, tak aby możliwe było uzgodnienie stanowiska Rady i Parlamentu Europejskiego do końca 2011 roku.

Wszystkie strony zgodziły się na kontynuowanie konstruktywnej współpracy w celu zapewnienia wystarczającej ilości widma dla przemysłu europejskiego, który korzysta z częstotliwości, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, szybkiego Internetu bezprzewodowego, wzrostu wysokiej jakości miejsc pracy.


Informacje o widmie radiowym

d353khq

Programu Polityki Widma Radiowego (RSPP) określa kierunki i cele polityki w zakresie planowania strategicznego i harmonizacji wykorzystania widma. Inicjatywy w ramach tej polityki mają również kluczowe znaczenie dla Europejskiej Agendy Cyfrowej i strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.

Propozycja Pierwszego Programu Polityki Widma Radiowego, przedstawiona przez Komisję Europejską we wrześniu 2010 roku, ma na celu ustanowienie pięcioletniego programu na rzecz promowania efektywnego zarządzania widmem radiowym. Szczególne znaczenie ma udostępnienie zakresu częstotliwości radiowych po 2013 r. dla sieci bezprzewodowych, co stanowi realizację zobowiązań UE określonych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. To oznacza, że każdy Europejczyk będzie mieć dostęp do podstawowego Internetu szerokopasmowego do 2013 r. oraz do szybkiego i bardzo szybkiego Internetu szerokopasmowego do 2020 r.

Widmo radiowe jest zasobem o dużej wartości ekonomicznej, społecznej i kulturalnej, wykorzystywanym w sektorze usług, takich jak: radiofonia, telefonia komórkowa, bezprzewodowy dostęp do Internetu, nawigacja, bezpieczeństwo publiczne.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ rda/

d353khq

Podziel się opinią

Share
d353khq
d353khq