Trwa ładowanie...
d349jrv

MIASTO ELBLĄG - Określenie daty przesłania raportu rocznego (1/2013)

MIASTO ELBLĄG - Określenie daty przesłania raportu rocznego (1/2013)

Share
d349jrv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-28
Skrócona nazwa emitenta
MIASTO ELBLĄG
Temat
Określenie daty przesłania raportu rocznego
Podstawa prawna
Treść raportu:
Na podstawie rozdz. 6 par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Prezydent Miasta Elbląg informuje, że raport roczny Gminy Miasta Elbląg za rok 2012 zostanie opublikowany 30 kwietnia 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d349jrv

| | | MIASTO ELBLĄG | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIASTO ELBLĄG | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 82-300 | | Elbląg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łączności | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 55 239 32 76 | | 55 239 33 36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sdb@umelblag.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5783051446 | | 170747715 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Grzegorz Nowaczyk Prezydent Miasta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d349jrv

Podziel się opinią

Share
d349jrv
d349jrv