Trwa ładowanie...
d3ox0wb

MIESZKO - Raport roczny R 2013

MIESZKO - Raport roczny R 2013

Share
d3ox0wb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2112
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 350 018 359 386 83 385 85 875
Wynik na działalności operacyjnej 9 311 20 016 2 218 4 783
Zysk (strata) brutto 29 966 5 178 7 139 1 237
Zysk (strata) netto 30 353 3 946 7 231 943
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 848 21 757 2 823 5 199
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 597) (11 371) (857) (2 717)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 461 (8 216) 586 (1 963)
Przepływy pieniężne netto, razem 10 712 2 170 2 552 519
Aktywa razem 441 361 427 178 106 424 104 490
Zobowiązania długoterminowe 70 477 141 985 16 994 34 730
Zobowiązania krótkoterminowe 204 070 148 732 49 207 36 381
Kapitał własny 166 814 136 461 40 223 33 379
Kapitał zakładowy 40 866 40 866 9 854 9 996
Liczba akcji 40 866 000 40 866 000 40 866 000 40 866 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,74 0,10 0,18 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 4,08 3,34 0,98 0,81
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) - - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Mieszko - Opinia i raport.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta razem z raportem z badania
SF2013_JEDNOSTKOWEMSO.pdf Zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2013
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZPC MIESZKO SA.pdf Sprawozdanie Zarządu ZPC MIESZKO S.A. z działalności
OSWIADCZENIE1.pdf Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania
OSWIADCZENIE2.pdf Oświadczenie dotyczące sporządzenia sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ox0wb

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-12 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO" SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIESZKO | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 04-392 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Chrzanowskiego | | 8b | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 032 415 21 41 | | 032 415 36 53 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | mieszko@mieszko.com.pl | | www.mieszko.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 639-001-03-91 | | 273243857 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Marek Malinowski Prezes Zarządu Marek Malinowski
2014-03-21 Gerard Prasek Członek Zarządu Dyrektor Handlowy Gerard Prasek
2014-03-21 Tomasz Ciemała Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Tomasz Ciemała

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Sebastian Sedlaczek Głowny Księgowy Sebastian Sedlaczek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ox0wb

Podziel się opinią

Share
d3ox0wb
d3ox0wb