Trwa ładowanie...
d21ah8q

Minimum 12 zł za godzinę. Od kiedy zacznie obowiązywać?

Rada Dialogu Społecznego na plenarnym posiedzeniu w czwartek prawdopodobnie przyjmie opinię o rządowym projekcie godzinowej płacy minimalnej m.in. od umów zleceń. Podczas posiedzenia zaplanowano wystąpienie wicepremiera ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Minimum 12 zł za godzinę. Od kiedy zacznie obowiązywać?
(Fot: astrid westvang/CC BY-NC-ND 2.0/flickr)
d21ah8q

Rada Dialogu Społecznego na posiedzeniu w czwartek prawdopodobnie przyjmie opinię o rządowym projekcie godzinowej płacy minimalnej m.in. od umów zleceń.

Wicepremier Morawiecki ma Radzie przedstawić informacje o swoim "Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju". W programie spotkania zaplanowano też dyskusje i głosowania m.in. nad przygotowywanym jeszcze w środę wspólnym stanowiskiem pracodawców i związków zawodowych o projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w wersji z 18 marca.

Rząd po przedstawieniu w styczniu pierwszego projektu zakładającego minimalną płacę godzinową na umowie-zleceniu w wysokości 12 zł i uzyskaniu krytycznych opinii, przygotował nowy projekt. Zgodnie z marcową wersją ustawa miałaby wejść w życie 1 września, a obowiązek zapewnienia minimalnej płacy najpóźniej z początkiem 2017 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy i obowiązujących w tym dniu minimalne wynagrodzenie znajdzie zastosowanie od 1 stycznia 2017 r.

d21ah8q

12 zł stawka godzinowa zgodnie z projektem miałaby obejmować nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Projekt precyzuje kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane, m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia.

W projekcie zapisano zasady wzrostu tego wynagrodzenia w kolejnych latach - na równi ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość tego wzrostu byłaby konsultowana z RDS - zakłada projekt.

Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za prace mają dotyczyć m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek.

Rozbieżne opinie związki i pracodawcy miały wcześniej co do nowych uprawnień i rozszerzeniu możliwości kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, również zawartych w projekcie.

W Radzie zasiadają 62 osoby - przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz rządu. Swych przedstawicieli ma w niej również prezydent oraz prezesi NBP i GUS. RDS zastąpiła Komisję Trójstronną.

d21ah8q

Podziel się opinią

Share
d21ah8q
d21ah8q