Trwa ładowanie...
d14stxb

MIR: KE pozytywnie o planie naprawczym dla PARP (aktl.)

# dochodzi stanowisko PARP #
Share
d14stxb

21.11. Warszawa (PAP) - KE pozytywnie oceniła projekt dot. działań naprawczych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - poinformowało MIR. Jego celem jest m.in. lepsze przygotowanie Agencji do oceny innowacyjnych projektów współfinansowanych z pieniędzy unijnych na lata 2014-2020.

Rzecznik PARP Miłosz Marczuk powiedział PAP, że Agencja od 2013 r. "konsekwentnie" przygotowuje się do nowej perspektywy unijnej.

"W trakcie negocjacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: +Inteligentny Rozwój+, +Polska Wschodnia+ oraz +Wiedza Edukacja Rozwój+, Komisja Europejska podkreśliła, że istotne jest zapewnienie efektywnego systemu ich wdrażania, co pozwoli na wybór do wsparcia najlepszych projektów" - powiedziała PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

d14stxb

Komisja Europejska - jak dodała - "wskazała oczekiwania co do funkcjonowania poszczególnych instytucji, które są planowane do zaangażowania w ich realizację (programów operacyjnych dotyczących wydawania unijnych funduszy na lata 2014-2020 - PAP)". Wendel podkreśliła, że uwagi KE dotyczyły m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wiceminister wyjaśniła, że "podjęte działania mające na celu lepsze przygotowanie PARP do wdrażania nowych programów są skoncentrowane m.in. na opracowaniu właściwych systemów oceny projektów innowacyjnych oraz rozwiązań zapewniających prawidłowy nadzór na finansowanymi projektami".

"Przygotowany został projekt planu działań naprawczych, który zostanie wdrożony przez PARP. Wstępnie został on już pozytywnie oceniony przez KE, która jednocześnie zaleciła prowadzenie dalszych prac nad nim oraz podjęcie przez Agencję intensywnych działań związanych z jego realizacją" - zauważyła Wendel.

Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju "PARP będzie mogła uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, pod warunkiem pełnego wdrożenia planu działań naprawczych".

d14stxb

PARP zapewnia, że już od 2013 r. przygotowuje się do nowej perspektywy unijnej. "Agencja przygotowała plan działań związanych z wdrażaniem nowych programów operacyjnych. Plan ten uwzględnia ich specyfikę. Wymaga to od nas pewnego dostosowania instytucjonalnego, ale prace te prowadzone są na bieżąco i nie są niczym szczególnym dla Agencji, która jest instytucja elastyczną i musiała już dostosowywać swój model organizacyjny do konkretnych programów" - podkreślił rzecznik PARP.

Marczuk zauważył, że KE nigdy nie przedstawiła PARP na piśmie jakichkolwiek zarzutów dotyczących funkcjonowania Agencji czy też nieprawidłowości realizowanych przez Agencję zadań. "Nie mamy więc informacji, jakie zmiany w tych obszarach miałyby zostać wprowadzone. Do tej pory w PARP zostało przeprowadzonych ok. 120 audytów zewnętrznych instytucji kontrolnych, z których rekomendacje i zalecenia - jeśli takie były - zostały w pełni wdrożone w PARP" - zaznaczył.

PARP jest agencją rządową. Zarządza funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi m.in. na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności.

"Inteligentny Rozwój" to następca "Innowacyjnej Gospodarki", programu z perspektywy unijnej 2007-2013. Jego budżet sięga nieco ponad 8,6 mld euro, czyli ok. 35,91 mld zł. Na projekty badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe, ma trafić ok. 3,45 mld euro. Na przedsięwzięcia innowacyjne w firmach przeznaczono ok. 2,63 mld euro.

d14stxb

"Polska Wschodnia" to program przeznaczony dla pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Cały jego budżet wynosi 2 mld euro z polityki spójności, czyli ponad 8 mld zł. Jego celem jest m.in. podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających we wschodniej Polsce, a także na tworzenie sprzyjających warunków dla innowacyjnych firm.

Z programu "Wiedza Edukacja Rozwój" będą finansowane m.in. projekty poprawiające sytuację młodych na rynku pracy oraz jakość szkolnictwa. Na ten m.in. cel ma trafić 4,69 mld euro.

d14stxb

Podziel się opinią

Share
d14stxb
d14stxb