Trwa ładowanie...
d3uvhes
d3uvhes
espi

MIRACULUM S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadz ...

MIRACULUM S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2014 r. (86/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3uvhes
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 86 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 listopada 2014 r. ("NWZ") był Rubicon Partners S.A. ? 1.654.106 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.654.106 głosów na NWZ i stanowiących 91,15 % głosów uczestniczących w NWZ i 30,59 % ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
d3uvhes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2014-11-26 Grzegorz Golec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uvhes

Podziel się opinią

Share
d3uvhes
d3uvhes