Trwa ładowanie...
d409aiq
d409aiq
espi

MIRACULUM S.A. - Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej (83/2014)

MIRACULUM S.A. - Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej (83/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d409aiq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 83 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. (dalej: ?Spółka? lub ?Miraculum?) przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. W dniu 31 października 2014 roku Spółka opóźniła do dnia 15 listopada 2014 roku przekazanie do publicznej wiadomości informacji o otrzymaniu dnia 31 października 2014 roku skanu podpisanego przez La Rive S.A. z siedzibą w Grudziądzu listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia formalnych negocjacji na temat nabycia marek należących do portfela Spółki. Powodem opóźnienia przekazania informacji poufnej było to, że przekazanie tej informacji
mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik prowadzonych przez strony negocjacji. W dniu 14 listopada 2014 roku, ze względu na przedłużające się negocjacje dotyczące nabycia marek, jak również fakt, że przekazanie informacji poufnej mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, Spółka przedłużyła utajnienie ww. informacji poufnej do czasu zakończenia prowadzonych negocjacji, ale nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 roku. Spółka podjęła decyzję o przekazaniu informacji do publicznej wiadomości z uwagi na dojście do skutku transakcji sprzedaży marki Brutal, będącej przedmiotem negocjacji. Szczegóły zawartej umowy zostaną przedstawione w oddzielnym raporcie bieżącym. Jednocześnie Spółka informuje, że nie sprzedano żadnej innej marki należącej do Miraculum. W chwili obecnej nie są planowane kolejne transakcje dotyczące marek należących do Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
d409aiq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2014-11-26 Grzegorz Golec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d409aiq

Podziel się opinią

Share
d409aiq
d409aiq