Trwa ładowanie...
d19f9kx

MIRACULUM S.A. - Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości (6/2011)

MIRACULUM S.A. - Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości (6/2011)

Share
d19f9kx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki MiraculmS.A. w upadłości układowej ("Spółka", "Sprzedający") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28.01.2011 r. podpisał ze spółką FoodCare Sp. z o.o.?przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości należącej do Spółki położonej w Niepołomicach, utworzonej z działek o numerach: 2839 o pow. 0,3265ha, 2852/4 o pow. 0,5438ha, 2852/2 o pow. 0,2266ha, 2852/3 o pow. 0,0924ha, 2840 o pow. 0,3577ha, 2850/1 o pow. 0,3865ha, 2849/1 o pow. 0,3853ha, 2841/1 o pow. 0,8178ha, 2843/1 o pow. 0,2831ha, 2842/1 o pow. 0,2777ha, 2844/1 o pow. 0,3745ha, 2851/4 o pow. 0,6266ha, 2851/6 o pow. 0,1298ha i 2851/8 o pow. 0,0916ha ("nieruchomość").O zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości Spółka przekazała informację w dniu 31.12.2010 r. raportem bieżącym numer 123/2010.Sprzedana nieruchomość była obciążona hipotekami na rzecz BRE Bank S.A. z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego Spółce. W wyniku sprzedaży nieruchomości zmniejszeniu uległa kwota zobowiązań Spółki wobec BRE Banku z tytułu udzielonego
kredytu.Istotne warunki umowy sprzedaży nieruchomości:Cena nieruchomości: 3.500.000 zł plus VAT.Umowa nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wartość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy.Brak jest powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a nabywającym nieruchomość.Kryterium będące podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kodpocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2011-01-28 Mariusz A. Roman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19f9kx

Podziel się opinią

Share
d19f9kx
d19f9kx