Trwa ładowanie...
d2wfbrv

MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce MIRBUD S.A...

MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce MIRBUD S.A. (98/2010)

Share
d2wfbrv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 98 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MIRBUD S.A. (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu 19.11.2010r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, iż w wyniku nabycia akcji Emitenta na dzień 15.11.2010r., fundusz Generali Otwarty Fundusz Emerytalny stał się posiadaczem akcji Emitenta, zapewniających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.Liczba akcji Emitenta posiadanych przed zmianą udziałów przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosiła 3.733.496 szt. (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć sztuk) akcji, co stanowiło 4,98% udziału w obecnym kapitale oraz 4,98 głosów na WZA Spółki.Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 3.733.806 szt. (słownie: trzy miliony siedemset
trzydzieści trzy tysiące osiemset sześć sztuk) akcji, co stanowi 5,03% udziału w obecnym kapitale oraz 5,03 głosów na WZA Spółki.W perspektywie najbliższych 12 miesięcy Generali Otwarty Fundusz Emerytalny nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia stanu posiadania akcji MIRBUD S.A. w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i ekonomicznej Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wfbrv

| | | MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRBUD S.A. | | BUDOWNICTWO | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 99-100 | | SKIERNIEWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | UNII EUROPEJSKIEJ | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 46/833-98-65 | | 46/833-97-32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mirbud.com.pl | | www.mirbud.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 836-170-22-07 | | 750772302 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Halina Mirgos Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wfbrv

Podziel się opinią

Share
d2wfbrv
d2wfbrv