Trwa ładowanie...
dc90pme
espi

MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez osobę zobowiąza...

MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną (6/2011)
Share
dc90pme
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 28.01.2011r. do siedziby Spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji Emitenta zawartych przez osobę zobowiązaną?Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. Marka Golę. Zgodnie z treścią dostarczonej informacji transakcje sprzedaży 20.000 akcji Emitenta po średniej cenie 4,50 PLN zawarte zostały w dniu 20.01.2011r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na GPW w Warszawie.Data i miejsce sporządzonej informacji: Skierniewice dn. 28.01.2011r.Na dzień 28.01.2011r., po uwzględnieniu powyższej informacji o zawartych transakcjach Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. Marek Gola nie posiada akcji Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A. BUDOWNICTWO
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 SKIERNIEWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNII EUROPEJSKIEJ 18
(ulica) (numer)
46/833-98-65 46/833-97-32
(telefon) (fax)
sekretariat@mirbud.com.pl www.mirbud.com.pl
(e-mail) (www)
836-170-22-07 750772302
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Halina Migos Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc90pme

Podziel się opinią

Share
dc90pme
dc90pme