Trwa ładowanie...
d33d4e7
d33d4e7
espi

MISPOL S.A. - Orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie uchylenia uchwały NWZ MISPOL S.A...

MISPOL S.A. - Orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie uchylenia uchwały NWZ MISPOL S.A. . (94/2013)
Share
d33d4e7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 94 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie uchylenia uchwały NWZ MISPOL S.A. . | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, powziął informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko MISPOL S.A. w przedmiocie uchylenia Uchwały nr 6/2013 z dnia 1 marca 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MISPOL S.A. ("NWZ") w sprawie zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Emitent poinformował o wniesieniu przedmiotowego powództwa w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 19 marca 2013 roku. Wyrokiem z dnia 16 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił powództwo Bakalland S.A. przeciwko MISPOL S.A. w przedmiocie uchylenia uchwały nr 6/2013 NWZ MISPOL S.A. z dnia 1 marca 2013 roku. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż w ocenie Sądu nie zaistniała żadna z przesłanek umożliwiających uchylenie
uchwały. Powyższe orzeczenie nie jest prawomocne. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Sąd Okręgowy w Białymstoku w dniu dzisiejszym postanowił o uchyleniu zabezpieczenia powództwa Bakalland S.A. przeciwko MISPOL S.A. w przedmiocie uchylenia uchwały nr 6/2013 NWZ MISPOL S.A. z dnia 1 marca 2013 roku poprzez wstrzymanie wykonania powyższej uchwały. Spółka poinformowała o udzieleniu zabezpieczenia w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 19 marca 2013 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 10 RMF | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MISPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-399 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Octowa 1
(ulica) (numer)
085 74 99 358 085 74 99 317
(telefon) (fax)
sekretariat@mispol.com.pl www.mispol.com.pl
(e-mail) (www)
542-23-77-014 050400516
(NIP) (REGON)
d33d4e7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu
2013-09-16 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33d4e7

Podziel się opinią

Share
d33d4e7
d33d4e7