Trwa ładowanie...
d1xzgwb
d1xzgwb
espi

MISPOL S.A. - Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia...

MISPOL S.A. - Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie wykonania uchwały NWZ MISPOL S.A. (73/2013)
Share
d1xzgwb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie wykonania uchwały NWZ MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała drogą pocztową postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku (dalej jako "Sąd") w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku. Postanowieniem z dnia 18 lipca 2013 r. wydanym przez Sąd Okręgowy w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy w sprawie z wniosku BAKALLAND S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "BAKALLAND") przeciwko MISPOL S.A. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia Sąd orzekł o zabezpieczeniu powództwa BAKALLAND o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 11/2013 z dnia 04 lipca 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
MISPOL S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o treści której to uchwały Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 67/2013 z dnia 04 lipca 2013 r. W uzasadnieniu wydanego postanowienia Sąd stwierdził, iż BAKALLAND uprawdopodobnił roszczenie, a także wykazał interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia powództwa. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MISPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-399 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Octowa 1
(ulica) (numer)
085 74 99 358 085 74 99 317
(telefon) (fax)
sekretariat@mispol.com.pl www.mispol.com.pl
(e-mail) (www)
542-23-77-014 050400516
(NIP) (REGON)
d1xzgwb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu
2013-07-22 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xzgwb

Podziel się opinią

Share
d1xzgwb
d1xzgwb