Trwa ładowanie...
d41tp9u
espi

MIT - Informacja osoby zobowiązanej. (99/2011)

MIT - Informacja osoby zobowiązanej. (99/2011)
Share
d41tp9u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 99 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja osoby zobowiązanej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej "Spółka" lub "MIT S.A.") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada br. od Członka Rady Nadzorczej Spółki wpłynęło zawiadomienie o dokonaniu przez niego transakcji sprzedaży: -40.000 sztuk akcji Spółki, po cenie 0,63 zł/sztuka. Transakcja sprzedaży została dokonana w dniu 24 listopada 2011 roku na rynku regulowanym, w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -10.000 sztuk akcji Spółki, po cenie 0,62 zł/sztuka. Transakcja sprzedaży została dokonana w dniu 24 listopada 2011 roku na rynku regulowanym, w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -20.000 sztuk akcji Spółki, po cenie 0,63 zł/sztuka. Transakcja sprzedaży została dokonana w dniu 29 listopada 2011 roku na rynku regulowanym, w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawia prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIT Mobile Internet Technology SA
(pełna nazwa emitenta)
MIT Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-366 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
(ulica) (numer)
22 483 11 00 22 483 11 01
(telefon) (fax)
mit@mitsa.pl www.mitsa.pl
(e-mail) (www)
526-021-09-84 011525843
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Leszek Kułak Prezes Zarządu
2011-12-01 Anna Gac Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tp9u

Podziel się opinią

Share
d41tp9u
d41tp9u