Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq
espi

MLP GROUP S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 oraz oświadczenie o...

MLP GROUP S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych (7/2013)
Share
dxopdlq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MLP GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013 r.: ? 14 listopada 2013 r. ? Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2013 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową. Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259) (dalej: Rozporządzenie), Spółka informuje, iż w raporcie skonsolidowanym kwartalnym za III kwartał 2013 roku, zawarte będzie kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Ponadto Spółka informuje, iż nie będzie przekazywać odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za ten okres sprawozdawczy. Wszelkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie
internetowej Spółki (www.mlp.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 i 4 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MLP GROUP S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800 Pruszków
(kod pocztowy) (miejscowość)
3-go Maja 8
(ulica) (numer)
+48 22 738 30 10 +48 22 738 30 19
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
534-10-12-136 010971300
(NIP) (REGON)
dxopdlq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Michael Shapiro Prezes Zarządu
2013-10-28 Radosław T. Krochta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq