Trwa ładowanie...
d2hy638

MNI - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust ...

MNI - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (39/2014)

Share
d2hy638

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorcó Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000003901, informuje, iż w dniu 25 listopada 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach giełdowych o treści następującej: "Ja, Andrzej Jerzy Piechocki, wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach giełdowych, niniejszym informuję o nabyciu przez pana Andrzeja Piechockiego będącego Prezesem Zarządu Spółki pakietu 90.000 akcji spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych informuję, że: 1. Wskazanie imienia i nazwiska osoby obowiązanej do przekazania informacji. Osobą zobowiązania do przekazania niniejszej informacji jest Andrzej Piechocki. 2. Wskazanie przyczyn przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną do przekazania informacji z emitentem. Pan Andrzej Piechocki jest Prezesem Zarządu Emitenta. 3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy zawiadomienie. Niniejsze zawiadomienie dotyczy akcji spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie. 4. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia. Nabycie powyżej wskazanego pakietu akcji nastąpiło w drodze realizacji zlecenia kupna akcji złożonych na powyżej wskazanym rynku regulowanym w dniu 25 listopada 2014 roku. 5. Data i miejsce zawarcia transakcji. Transakcja nabycia akcji została zawarta w Warszawie na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 25 listopada 2014 roku. 6. Cena i wolumen transakcji. Niniejsza transakcja dotyczyła 90.000 akcji, za cenę 1,27 zł za jedną akcję, tj. łącznie cały pakiet za 114.300 złotych. 7. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji Pan Andrzej Piechocki posiadał 14.380.406 akcji spółki MNI S.A. co stanowi 14,53 procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 14.380.406 głosom na walnym zgromadzeniu spółki,
które stanowią 14,53 procent ogólnej liczby tychże głosów. 8. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Po dokonaniu powyżej wskazanej transakcji Pan Andrzej Piechocki posiada 14.470.406 akcji spółki MNI S.A. co stanowi 14,65 procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 14.470.406 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 14,65 procent ogólnej liczby tychże głosów. 9. Informacje o zamiarze dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych 12 miesięcy. Pan Andrzej Piechocki zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększać posiadanych udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 10. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zgłoszenia. Podmiot dokonujący zgłoszenia nie posiada innych podmiotów zależnych. 11. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 12 pkt. 3 litera c Ustawy. Podmiot dokonujący niniejszego zgłoszenia nie łączy
z żadnym innym podmiotem umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 12. Data i miejsce sporządzenia informacji. Niniejsza informacja została sporządzona w Warszawie w dniu 25 listopada 2014 roku.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hy638

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MNI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hy638

Podziel się opinią

Share
d2hy638
d2hy638