Trwa ładowanie...
d3v07jg
16-11-2010 08:36

Mniejszy optymizm w obozie byków

W wyniku piątkowego ataku popytu, który od strony technicznej był następstwem ponownego przedostania się kontraktów ponad zakres: 2703 – 2707 pkt, fala wzrostowa wytraciła swój impet dopiero w okolicy zniesienia 61.8% ruchu korygującego trwającego od 9 do 12 listopada. Wspominam o tym, gdyż przez znaczną część wczorajszej sesji wskazany rejon cenowy w dalszym ciągu funkcjonował jako lokalny opór, z przełamaniem którego byki miały wyraźny problem.

d3v07jg
d3v07jg

To pewne zawahanie popytu mogło wydawać się o tyle dziwne, iż podaż wcale nie prowadziła agresywnej gry (poranna próba ataku bardzo szybko została zahamowana). Co więcej, wiodące rynki Eurolandu zachowywały się bardzo silnie, a nasi kupujący przez długi okres czasu nie potrafili skorzystać z tej sprzyjającej „zewnętrznej aury”.

Konsekwencją takiego właśnie biernego nastawienia popytu był ruch boczny, który przebiegał w bardzo wąskim zakresie cenowym. Sesja na tle dynamicznych wydarzeń piątkowych nie prezentowała się zatem najlepiej pod względem widowiskowości. Ostatecznie bykom (dzięki Eurolandowi) udało się jednak sforsować tę mało w sumie istotną przeszkodę cenową kryjącą się w postaci zniesienia 61.8% i dotrzeć do kolejnej, intradayowej zapory podażowej Fibonacciego: 2751 – 2753 pkt. Zamknięcie FW20Z10 uplasowało się jednak na poziomie: 2732 pkt. Stanowiło to niewielki spadek wartości kontraktu w stosunku do piątkowej ceny odniesienia wynoszący 0.33%.

Stronie popytowej nie udało się zatem sforsować wczoraj intradayowej strefy oporu Fibonacciego: 2751 – 2753 pkt, gdzie jak wiadomo doszło do lokalnego przesilenia. Zastanawiająca była także końcowa faza notowań. Lepsze od oczekiwań informacje makroekonomiczne zza oceanu pogorszyły bowiem nastroje na warszawskim parkiecie. Rynek zachowuje się zatem w tej chwili trochę niestabilnie, gdyż należy przypomnieć, że jeszcze w piątek nasz parkiet na tle europejskich rynków akcyjnych wykazywał się ogromną siłą.

d3v07jg

Niemożność pokonania podaży w rejonie: 2751 – 2753 pkt spowodowała, iż w dalszym ciągu musimy w jakimś stopniu brać pod uwagę możliwość uformowania się na wykresie potencjalnego układu ABCD (albo przynajmniej nieco bardziej złożonej struktury korekcyjnej). Czynnikiem uprawdopodobniającym realizację powyższego wariantu byłoby według mnie ponowne przedostanie się kontraktów poniżej znanej nam już strefy: 2703 – 2707 pkt. W takiej sytuacji zwróciłbym uwagę na kolejny przedział wsparcia: 2670 – 2675 pkt, gdyż właśnie tutaj koncentrują się projekcje hipotetycznego układu ABCD, spełniającego zależność: AB = CD (jest to jak wiadomo najsilniejsza odmiana formacji ABCD).

Zakres: 2670 – 2675 pkt funkcjonuje zatem na wykresie FW20Z10 jako niezwykle silne wsparcie, gdzie bezsprzecznie powinno dojść do znaczącego uaktywnienia się popytu. Niespełnienie tego warunku wskazywałoby, iż obóz popytowy zaczyna przeżywać coraz większe trudności. Warto bowiem przypomnieć, że przebiega tutaj także median line, co w bezpośrednim stopniu wzmacnia znaczenie strefy Fibonacciego.

Wydaje się zatem, że zanegowanie 2670 – 2675 pkt mogłoby już zostać potraktowane jako krótkoterminowy sygnał sprzedaży. Niemniej, tak jak podkreślałem wcześniej, raczej wątpię by kupujący nie podjęli we wskazanym rejonie aktywnych działań obronnych. W pierwszej kolejności zwróciłbym jednak uwagę na przedział: 2703 – 2707 pkt, gdyż już tutaj strona popytowa powinna wykazywać się sporą aktywnością. Musimy również pamiętać, że jak na razie wszelkie próby zaniżania bieżących wycen kontraktów kończą się błyskawiczną i zdecydowaną reakcją ze strony popytu. Oznacza to, że w tej chwili mamy do czynienia z bardzo silnym trendem, gdzie zawsze nieco większe prawdopodobieństwo przypisuje się jego kontynuacji, niż odwróceniu.

Pierwszym symptomem wskazującym, że coś „niestandardowego” i zarazem niepokojącego zaczyna dziać się w obozie popytowym byłoby zatem wybicie się rynku poniżej 2670 – 2675 pkt.

d3v07jg

Paweł Danielewicz
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d3v07jg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3v07jg