Trwa ładowanie...
d19xa7u

MO-BRUK S.A. - Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej (27/2013)

MO-BRUK S.A. - Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej (27/2013)

Share
d19xa7u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-24
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mo-BRUK S.A. działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 23 września 2013 r. wpłynęła do Spółki pisemna rezygnacja Pana Stanisława Garlickiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. ze skutkiem na dzień 1 października 2013 r. Pan Stanisław Garlicki swoją decyzję uzasadnił faktem, iż objęcie nowych funkcji zawodowych uniemożliwia pełnienie obowiązków nadzorczych w Mo-BRUK S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19xa7u

| | | MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MO-BRUK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-322 | | Korzenna | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Niecew | | 68 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (18) 441 70 48 | | +48 (18) 441 70 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mobruk@mobruk.pl | | www.mobruk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 734-329-42-52 | | 120652729 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji Wiktor Mokrzycki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19xa7u

Podziel się opinią

Share
d19xa7u
d19xa7u