Trwa ładowanie...
d1gftki

MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów...

MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ (1/2013)

Share
d1gftki

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOBILE FACTORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mobile Factory S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 21.01.2013r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), od spółki pod firmą Abaga Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Akcjonariusz") o zmianie udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz poinformował, że zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku zbycia akcji Spółki przez Akcjonariusza poza rynkiem zorganizowanym, na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej dnia 17 stycznia 2013r. Przed dokonaniem transakcji zbycia Akcjonariusz był uprawniony do wykonywania prawa głosu z 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 32,26% kapitału zakładowego Spółki i taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu
transakcji zbycia akcji Akcjonariusz nie posiada akcji Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gftki

| | | MOBILE FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOBILE FACTORY S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-203 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gen. Józefa Hallera | | 182/30 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 707 20 60 | | +48 71 707 23 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@mobilefactory.pl | | www.mobilefactory.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-301-86-15 | | 021480943 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Radosław Paklikowski Prezes Zarządu
2013-01-22 Łukasz Kuna Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gftki

Podziel się opinią

Share
d1gftki
d1gftki