Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

MOMO - Raport miesięczny za październik 2014 wraz z wynikami sprzedaży i wybranymi danymi finanso ... - EBI

MOMO - Raport miesięczny za październik 2014 wraz z wynikami sprzedaży i wybranymi danymi finansowymi. (41/2014)
Share
d4662i3
NEW CONNECT
Raport EBI nr 41 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport miesięczny za październik 2014 wraz z wynikami sprzedaży i wybranymi danymi finansowymi.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd MOMO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport Miesięczny za październik 2014 roku z podaniem wyników sprzedaży i wybranych danych finansowych. Podstawa prawna sporządzenia niniejszego raportu: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. - "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
RMnr47raportmiesiecznyzaX_2014-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Malec Prezes Zarządu
Zbigniew Słowiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3