Trwa ładowanie...
d3oyniy
d3oyniy
espi

MOMO S.A. - Zawiadomienie o zmianach włascicielskich akcji MOMO S.A. oraz zmianie udziału w ogóln...

MOMO S.A. - Zawiadomienie o zmianach włascicielskich akcji MOMO S.A. oraz zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA MOMO S.A. (4/2013)
Share
d3oyniy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOMO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianach włascicielskich akcji MOMO S.A. oraz zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA MOMO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 12 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki GT Trading Polska Sp. z o.o. zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, o zmianie stanu posiadania akcji Spółki oraz o zmianie w zakresie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia, GT Trading Polska Sp. z o.o. poinformowała o nabyciu 2 000 000 akcji serii D (zmiana stanu posiadania udziałów w Spółce nastąpiła w drodze zakupu akcji Spółki od GT Trading Finland Oy w dniu 29 maja 2013 roku). Przed zmianą stanu posiadania GT Trading Polska Sp. z o.o. nie posiadała akcji Spółki. Po zmianie stanu posiadania GT Trading Polska Sp. z o.o. posiada 2 000 000 sztuk akcji Spółki, które stanowią 7,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,69% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z otrzymanym od GT Trading Finland Oy zawiadomieniem, nie występują podmioty od niej zależne, które posiadają akcje
Spółki. GT Trading Polska Sp. z o.o. nie wskazał, aby spółka zawarła z osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawniania do wykonywania prawa głosu. GT Trading Polska Sp. z o.o. nie wyklucza dalszego zwiększania posiadanego udziału w MOMO S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOMO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MOMO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-641 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mokotowska 4/6
(ulica) (numer)
22 622 21 33 22 378 10 97
(telefon) (fax)
momo@momo.com.pl www.momo.com.pl
(e-mail) (www)
701-02-37-061 142403995
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Jacek Malec Prezes Zarządu Jacek Malec

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3oyniy

Podziel się opinią

Share
d3oyniy
d3oyniy