Trwa ładowanie...
d34wj0z

MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ ...

MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ przesłane przez osobę obowiązaną na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/2012)

Share
d34wj0z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ przesłane przez osobę obowiązaną na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka MONNARI TRADE S.A. informuje, że otrzymała w dniu 2 stycznia 2012 r. od Prezesa Spółki Pana Mirosława Misztala informację o zwrocie 267.000 akcji zwykłych MONNARI TRADE S.A., pożyczonych przez Pana Mirosława Misztala na podstawie umowy pożyczki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2011 w dniu 15 lutego 2011 r. Przed dokonaniem zwrotu akcji Pan Mirosław Misztal posiadał 1.200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (tj. 3,87 % w kapitale, 6,38 % w głosach) oraz 6.520.000 akcji zwykłych na okaziciela (tj. 21,03 % w kapitale, 17,35 % w głosach), co stanowiło łącznie 24,90% w kapitale zakładowym i dawało 8.920.000 głosów, co stanowiło 23,73 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu ww. transakcji Pan Mirosław Misztal posiada 1.200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (tj. 3,87 % w kapitale, 6,38 % w głosach), oraz 6.787.000 akcji zwykłych na okaziciela (tj. 21,89 % w kapitale, 18,06 % w głosach), co stanowi łącznie 25,76% w kapitale
zakładowym i daje 9.187.000 głosów, co stanowi 24,44% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34wj0z

| | | MONNARI TRADE Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MONNARI TRADE S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-453 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Radwańska | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 6368759 | | 042 6368762 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | monnari@monnari.com.pl | | www.monnari.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7251784741 | | 472333285 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34wj0z

Podziel się opinią

Share
d34wj0z
d34wj0z