Trwa ładowanie...
d230w21
d230w21
espi

MORIZON S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej lic...

MORIZON S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Morizon S.A. - korekta (4/2013)
Share
d230w21

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MORIZON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Morizon S.A. - korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Przyczyna korekty - raport został wysłany w dniu 07.06.2013 roku na nieprawidłową kancelarię KNF. Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Morizon S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu 06.06.2013 roku od Pana Wojciecha Czerneckiego: "Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam Morizon Spółkę Akcyjną (dalej jako "Spółka") o zmniejszeniu udziału Calvin Management Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr), pod adresem: 15 Agiou Pavlou, Ledra House, Agios Andreas, P.C. 1105, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official
Receiver za numerem HE 226144 (dalej jako "Calvin Management Limited") w kapitale zakładowym Spółki. I.Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie. W dniu 4 czerwca 2013r. spółka Calvin Management Limited powzięła wiadomość, że wpisem z dnia 27 maja 2013r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 155.000 złotych. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 1.400.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych każda oraz 150.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja. Przed podwyższeniem ogólna liczba głosów w Spółce wynosiła 10.948.520, natomiast po podwyższeniu ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 12.498.520. W wyniku wyżej wskazanej rejestracji podwyższenia, udział spółki Calvin Management Limited w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu z 34% do 29,76%. II.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich
procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonaną w dniu 27 maja 2013r., Calvin Management Limited posiadała 3.720.000 akcji Spółki, stanowiące 34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 3.720.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. III.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie Calvin Management Limited posiada 3.720.000 akcji Spółki, stanowiących 29,76% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.720.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 29,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. IV.Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją podmioty
zależne od Calvin Management Limited, które posiadają akcje Spółki. V.Oświadczenie o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MORIZON S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-300 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sportowa 8
(ulica) (numer)
058 350 90 97
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9570986959 220543196
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Bolesław Drapella Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d230w21

Podziel się opinią

Share
d230w21
d230w21