Trwa ładowanie...
d3gfrmj

MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (15/2014)

MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (15/2014)

Share
d3gfrmj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-13
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że w dniu 13 marca 2014 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu IDEA 20 FIZ Aktywów Niepublicznych (dalej "IDEA 20"), iż w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży akcji w dniu 10 marca 2014 roku udział IDEA 20 w kapitale oraz ogólnej liczbie głosów zmniejszył się o 6,54% w stosunku do wcześniejszego zawiadomienia. Przed transakcją Fundusz IDEA 20 posiadał 27.000.000 akcji Emitenta, które stanowiło 9,79% udziału w kapitale oraz 9,73% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Obecnie Fundusz IDEA 20 posiadała 9.000.000 SZTUK akcji Emitenta, co stanowi 3,28% udziału w kapitale oraz 3,26% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. . Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gfrmj

| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 487 53 40 | | (22) 487 53 40 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Wielkosław Przemkno Stanisewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gfrmj

Podziel się opinią

Share
d3gfrmj
d3gfrmj