Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (10/2013)

MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (10/2013)
Share
d1y1yes
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-24
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALPLC
Temat
Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2013 roku Spółka podpisała z ORLEN Projekt S.A. z siedzibą w Płocku ul. Zglenieckiego 42, umowę na kwotę 57,9 mln PLN. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac mechaniczno-montażowych, antykorozyjnych oraz izolacyjnych w ramach projektu - budowa instalacji do odsiarczania spalin (IOS). Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Spółka przyjmuje wartość kapitału własnego Mostostal Płock S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL PŁOCK SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALPLC Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-400 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Targowa 12
(ulica) (numer)
024 367-11-11 024 367-12-50
(telefon) (fax)
ania@mostostal-plock.com.pl mostostal-plock.com.pl
(e-mail) (www)
774-000-62-10 610040361
(NIP) (REGON)
d1y1yes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Wiktor Guzek Prezes Zarządu
2013-04-24 Alicja Sulkowska-Mliczek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes