Trwa ładowanie...
d3fag7i
d3fag7i
espi

MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (24/2014)

MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (24/2014)
Share
d3fag7i

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MOSTALPLC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że w dniu 15.07.2014 r. zostały podpisane z Bankiem Pekao S.A. niżej wymienione umowy /w formie aneksów/ o przedłużenie linii gwarancji bankowych i o przedłużeniu linii kredytowych : 1. Aneks do umowy z dnia 14.07.2009 r. - przedmiotem umowy jest udzielanie przez Bank gwarancji na zlecenie Emitenta, których maksymalna wysokość została określona limitem w kwocie 10 mln PLN. Limit na gwarancje bankowe został przedłużony do dnia 30.06.2015 r. 2. Aneks do umowy z dnia 15.12.2009 r. o przyznaniu linii kredytowej w formie limitu kredytowego w rachunku bieżącym w maksymalnej wysokości 5 mln PLN do dnia 30.06.2015 r. Zabezpieczeniem kredytu są m.in. dwie hipoteki o wartości 7,5 mln PLN każda, ustanowione na drugim miejscu na nieruchomości stanowiącej własność Mostostal Płock S.A. 3. Aneks do umowy z dnia 16.10.2011 r. o udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 5 mln PLN przedłużony do dnia 30.06.2015 r. Pozostałe warunki umów nie ulegają zmianie. Wynagrodzenie
przysługujące Bankowi z tytułu realizacji umów ustalono na warunkach rynkowych a warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania umów za znaczące Spółka przyjmuje wartość kapitału własnego Mostostal Płock S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL PŁOCK SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALPLC Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-400 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Targowa 12
(ulica) (numer)
024 367-11-11 024 367-12-50
(telefon) (fax)
ania@mostostal-plock.com.pl mostostal-plock.com.pl
(e-mail) (www)
774-000-62-10 610040361
(NIP) (REGON)
d3fag7i

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Wiktor Guzek Prezes Zarządu
2014-07-15 Alicja Sulkowska-Mliczek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fag7i

Podziel się opinią

Share
d3fag7i
d3fag7i