Trwa ładowanie...
d1tze9z
espi

MOSTALWAR - zawarcie aneksu do umowy o znaczącej wartości (39/2011)

MOSTALWAR - zawarcie aneksu do umowy o znaczącej wartości (39/2011)
Share
d1tze9z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-15
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
zawarcie aneksu do umowy o znaczącej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A., po otrzymaniu w dniu dzisiejszym stosownych dokumentów informuje, że Spółka w dniu 30 czerwca 2011 roku, zawarła z Societe Generale Spółka Akcyjna aneksy do Umów Nr 2010/005 oraz Nr 2010/029, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 44/2010. Na podstawie aneksów wydłużono okres udzielenia limitu na gwarancje bankowe do dnia 29/06/2012 r. oraz wydłużono czas trwania kredytu udzielonego Spółce do dnia 29/06/2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWAR Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-673 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konstruktorska 11 a
(ulica) (numer)
022 5485660 022 5485666
(telefon) (fax)
info@mostostal.waw.pl mostostal.waw.pl
(e-mail) (www)
526-020-49-95 012059053
(NIP) (REGON)
d1tze9z

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Włodzimierz Woźniakowski Członek Zarządu
2011-07-15 Marcin Kondraszuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tze9z

Podziel się opinią

Share
d1tze9z
d1tze9z