Trwa ładowanie...
d2tgp7w

MOSTALZAB - Zmiana znaczącej umowy (157/2011)

MOSTALZAB - Zmiana znaczącej umowy (157/2011)

Share
d2tgp7w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 157 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-20
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Zmiana znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 r. do siedziby Emitenta wpłynął Aneks do umowy gwarancji należytego wykonania kontaktu zawartej z HDI Asekuracja TU S.A. (dawniej HDI-Gerling Polska TU S.A.) w dniu 27 lipca 2009 r., o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 69/2009 oraz 92/2011. Umowa gwarancji została zawarta w związku z realizacją kontraktu pn.: "Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie". Na podstawie Aneksu termin obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej został wydłużony do dnia 30 grudnia 2015 r. Okres ważności gwarancji' o której mowa powyżej, przedłużono zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych Kontraktu. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tgp7w

| | | MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALZAB | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-800 | | Zabrze | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wolności | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-32) 37 34 230, 37 34 231 | | (0-32) 271 50 47 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | post@mz.pl | | mostostal.zabrze.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 648-000-18-23 | | 271590750 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Leszek Juchniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tgp7w

Podziel się opinią

Share
d2tgp7w
d2tgp7w