Trwa ładowanie...
d47ptyc

MS ws. wizyty ministra Kwiatkowskiego w Rosji (komunikat)

...
Share
d47ptyc

08.07. Warszawa - Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje:

Podpisanie programu współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości RP i Ministerstwem Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej w latach 2010-2012 - to jeden z punktów wizyty ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego w Rosji, planowanej na 18-19 lipca 2010 r.

- Liczę na to, że moje kolejne spotkanie z ministrem Aleksandrem Konowałowem okaże się ważnym krokiem w budowaniu zaniedbanych od wielu lat polsko-rosyjskich stosunków nie tylko w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości - mówi o wizycie minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

d47ptyc

Tym razem ministrowie Krzysztof Kwiatkowski oraz Aleksander Konowałow spotkają się w Sankt Petersburgu, rodzinnym mieście rosyjskiego ministra sprawiedliwości.

Program współpracy na lata 2010-2012 zostanie podpisany w celu realizacji memorandum podpisanego przez ministrów 4 czerwca 2010 r. w trakcie pierwszej od 15 lat wizyty rosyjskiego ministra sprawiedliwości w Polsce.

Program współpracy zawiera jej priorytetowe kierunki, do których należeć będą m.in. wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych form wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i karnych, analiza praktyki sądowej w sprawach karnych, wspieranie współpracy w zakresie adwokatury i notariatu, a także wzajemne konsultacje w sprawie reformowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

- Niezwykle ważną częścią tej wizyty będzie także kontynuacja negocjacji na temat dwóch polsko-rosyjskich umów, które chcielibyśmy podpisać w możliwie najbliższym czasie. Jednej - dotyczącej współpracy w sprawach cywilnych, drugiej - współpracy w sprawach karnych - dodaje minister Krzysztof Kwiatkowski.

d47ptyc

Negocjacje na temat wspomnianych umów rozpoczęły się trakcie dwudniowej czerwcowej wizyty ministra sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej Aleksandra Konowałowa w Polsce (Łódź, 4-5 czerwca 2010 r.). Rosyjski minister sprawiedliwości przebywał wówczas w Polsce na zaproszenie ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego.

To wtedy strona polska przekazała stronie rosyjskiej projekt umowy o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 roku oraz o szczególnych formach współpracy w sprawach karnych.

Umowa ta zawiera regulacje stanowiące uzupełnienie Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z 1959 r., która wiąże obydwa państwa.

Umowa wprowadza nowe szczególne formy współpracy transgranicznej w sprawach karnych. W kontekście ostatnich wydarzeń dotyczących tragedii smoleńskiej w sposób szczególny podkreślić należy regulacje odnoszące się do powoływania m.in. tzw. wspólnych zespołów śledczych. Co więcej, po podpisaniu wspomnianej umowy polscy prokuratorzy, a także sędziowie, aby np. przesłuchać rosyjskiego świadka, nie będą musieli udawać się do Rosji. Konieczne czynności będą mogli wykonać w Polsce - dzięki wideokonferencjom, które zaproponowane przez polską stronę regulacje także przewidują.

d47ptyc

Wprowadzona tą umową decentralizacja obrotu w sprawach karnych oraz ustanowienie szczególnych form współpracy dwustronnej przyczynią się niewątpliwie zarówno do przyspieszenia postępowań, jak i do zwiększenia efektywności w walce z przestępczością.

Kolejna negocjowana umowa to projekt porozumienia między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej o bezpośrednim porozumiewaniu się sądów w zakresie udzielania pomocy prawnej w sprawach cywilnych.

Dzięki temu porozumieniu uprościmy postępowania sądowe w sprawach cywilnych, co jest szczególnie ważne dla polskiego biznesu. To istotny problem we współpracy gospodarczej przede wszystkim z Obwodem Kaliningradzkim. Aktualnie wszystkie wnioski z sądów trafiają najpierw do rosyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w Moskwie, które wniosek rozpatruje i dopiero potem przesyła go do właściwego sądu. W konsekwencji przedsiębiorcy mają często trudności w dochodzeniu swoich praw na skutek przewlekłości procedury.

Proponowane zmiany umożliwią bezpośrednie przekazywanie wniosków np. o doręczenie dokumentów lub przekazanie dowodów do właściwych miejscowo rosyjskich sądów. Dotyczy to także - o czym musimy pamiętać - spraw rodzinnych, w tym alimentacyjnych.

d47ptyc

Taki sposób komunikowania się, z pominięciem pośrednictwa organów centralnych, przyczyni się do sprawnego przebiegu postępowań sądowych i skrócenia czasu ich trwania. Porozumienie będzie więc miało praktyczny wymiar dla wszystkich obywateli, w tym przedsiębiorców.

- Jesteśmy gotowi do podpisania obu umów w możliwie najkrótszym czasie. Oczywiście, z uwagi na fakt, że to umowy międzynarodowe, procedura dotycząca ich ratyfikacji wymaga m.in. udziału Rady Ministrów, parlamentu i podpisu prezydenta - mówi minister Krzysztof Kwiatkowski. - Z uwagi na to, zdaję sobie sprawę, że przed nami wielomiesięczna procedura. Wypada mi tylko żałować, że musieliśmy czekać aż 15 lat na faktyczne rozpoczęcie negocjacji w tej sprawie - dodaje.

Bliższe szczegóły dotyczące tej wizyty oraz ewentualnych dodatkowych porozumień, które są obecnie negocjowane, przedstawimy w osobnym komunikacie, który zostanie opublikowany jeszcze przed wizytą ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego w Rosji.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d47ptyc

Podziel się opinią

Share
d47ptyc
d47ptyc