Trwa ładowanie...
d1kjsxb

MSP: w latach 2007-2015 wypełnialiśmy misję transformacji gospodarczej

W latach 2007-2015 z prywatyzacji trafiło do budżetu 58,7 mld zł, w tym 43 mld zł z prywatyzacji 12 firm przez giełdę; w tym czasie MSP "skutecznie wypełniało misję transformacji gospodarczej, rozpoczętą przez Polskę na początku lat 90." - głosi podsumowanie ośmiu lat działań resortu.

Share
d1kjsxb

Przez ostatnie osiem lat resortem rządziło czterech ministrów; Aleksander Grad (listopad 2007-listopad 2011), Mikołaj Budzanowski (listopad 2011-kwiecień 2013), Włodzimierz Karpiński (kwiecień 2013-czerwiec 2015) i obecnie Andrzej Czerwiński (od 16 czerwca br.).

Ministerstwo w komunikacie podsumowującym ostatnie osiem lat zwróciło uwagę, że najważniejszymi zadaniami, którymi zajmowali się szefowie MSP były: prywatyzacja, budowanie wartości nadzorowanych przedsiębiorstw, konsolidacja oraz inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne.

Zdaniem cytowanego szefa resortu skarbu Andrzeja Czerwińskiego, najważniejszymi obecnie zadaniami są: dokończenie procesu prywatyzacji, budowanie wartości nadzorowanych podmiotów, a także koordynacja ich współpracy przy realizacji polityki bezpieczeństwa kraju. "Ważne również jest też dokończenie procesu restrukturyzacji sektora górniczego oraz skonsolidowanie go na bezpiecznych, rynkowych zasadach z energetyką" - dodał minister.

d1kjsxb

MSP podkreśla, że w latach 2007-2015 "skutecznie wypełniało misję transformacji gospodarczej, rozpoczętą przez Polskę na początku lat 90., kiedy w ramach gospodarki centralnie planowanej działało prawie 8,5 tysiąca państwowych przedsiębiorstw, a kluczowe sektory rynku były zarezerwowane dla monopolistów". Obecnie w nadzorze resortu pozostało 226 czynnych podmiotów (z wyłączeniem 76 spółek jedynie z akcjami/udziałami pracowniczymi).

"W latach 2007-2015 MSP zasiliło budżet państwa kwotą 58,7 mld zł z prywatyzacji. W tej kwocie mieszczą się 43 mld zł z prywatyzacji 12 firm przez giełdę. Dodatkowo z dywidend MSP dostarczyło na realizację zadań państwa 45,2 mld zł. Przekształceniom własnościowym poddanych zostało 726 spółek, z czego 90 zostało nieodpłatnie przekazanych samorządom" - dodano.

Przez ostatnie dwie kadencje 61,6 tys. osobom wypłacono też ponad 3,6 mld zł za tzw. utracone mienie zabużańskie.

Resort chwali się ponadto, że z jego inicjatywy uchwalono w Sejmie 17 ustaw w tym m.in. dotyczące: budowy gazoportu w Świnoujściu, budowy elektrowni atomowej, możliwości pozyskania inwestora dla PLL LOT, jak również zmian wprowadzających narzędzia przyspieszające prywatyzację oraz aktywizację nadzoru właścicielskiego. Ostatnio Sejm uchwalił też ustawy o kontroli niektórych inwestycji i Funduszu Wczasów Pracowniczych oraz nowelizację Ustawy o Prokuratorii Generalnej.

d1kjsxb

Ministerstwo w komunikacie podkreśla, że jedną z form przekształceń własnościowych, która była stosowana w ostatnich latach, była konsolidacja branżowa. "Powstała Grupa Azoty, europejski potentat w branży chemicznej i nawozowej. W wyniku połączenia kilku spółek prowadzących działalność w sektorze nieruchomości lub posiadających w swoim portfelu istotne aktywa nieruchomościowe, powołano do życia Polski Holding Nieruchomości. Kolejnym takim pomysłem było powołanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, składającej się z ponad 60 firm związanych z branżą obronną. Tak silny podmiot, zatrudniający 17,5 tys. osób, jest dziś zdolny konkurować o zlecenia na międzynarodowym rynku obronnym. W trakcie tworzenia jest też Polska Grupa Promowa. Tworzyć ją będą Polska Żegluga Bałtycka oraz Unity Line - marka przewozowa należąca do Polskiej Żeglugi Morskiej, a także aktywa Skarbu Państwa z sektora morskiego. Kilka tygodni temu rząd przyjął Program rozwoju branży przewozów promowych" - wyjaśniono.

Ministerstwo zwraca ponadto uwagę, że ważnym zadaniem była też restrukturyzacja ważnych dla kraju przedsiębiorstw. "Przykładami udanych procesów naprawczych są Polskie Linie Lotnicze LOT. Dzięki wynegocjowaniu z KE pomocy publicznej i nadzorowaniu procesu naprawczego, spółka wypracowała po raz pierwszy od siedmiu lat blisko 100 mln zł zysku na podstawowej działalności - czyli lataniu. Kolejnym przykładem jest wyprowadzenie z kłopotów budowlanej spółki Polimex-Mostostal, która buduje najważniejsze dla kraju inwestycje energetyczne w Opolu i Kozienicach. Spółka w pierwszym kwartale 2015 r. zanotowała pierwszy od trzech lat pozytywny wynik finansowy" - dodano w piśmie.

MSP odpowiadało też za budowę terminalu LNG w Świnoujściu. W zeszłym tygodniu poinformowano, że zakończono parce budowlane, a w grudniu przypłynie pierwszy statek ze skroplonym gazem. Dzięki inwestycji będzie można przyjąć 5 mld m3 gazu rocznie, a po jego rozbudowie - 7,5 mld m3 gazu. Stanowi to blisko połowę rocznego zapotrzebowania Polski na gaz.

"Dzięki tej inwestycji, a także zbudowaniu od 2009 r. ponad 1,2 tys. km gazociągów przesyłowych, interkonektorów i uruchomieniu rewersu na gazociągu jamalskim, Polska stanie się w pełni niezależna od dostaw gazu ze Wschodu oraz może pełnić rolę regionalnego hubu gazowego dla Europu Środkowej i Południowej" - wskazało MSP.

d1kjsxb

Ministerstwo przez ostatnie dwie kadencje pracowało też nad modernizacją polskich elektrowni. W trakcie budowy są nowe bloki węglowe, gazowe i biomasowe (Stalowa Wola, Włocławek, Kozienice, Opole, Jaworzno, Turów) o łącznej mocy ok. 5 tys. MW. Wartość tych inwestycji to ponad 30 mld zł.

"MSP zakończyło także niezwykle trudne spory, m.in. z międzynarodowym konsorcjum Eureko, dotyczący prywatyzacji PZU. Efektem było odzyskanie przez Skarb Państwa kontroli nad spółką i jej debiut giełdowy w 2010 r. MSP jako skuteczny negocjator sprawdził się w sprawie dotyczącej spółki Vivendi. Spór toczył się wokół praw udziałowych Polskiej Telefonii Cyfrowej. Na mocy wypracowanej ugody Skarb Państwa uzyskał zrzeczenie się roszczeń inwestorów zagranicznych na łączną kwotę ok. 34 mld zł oraz zaspokojenie wierzytelności przysługujących mu względem Elektrimu w wysokości 389,9 mln zł" - dodano w podsumowaniu.

d1kjsxb

Podziel się opinią

Share
d1kjsxb
d1kjsxb