Trwa ładowanie...
d3snk74

MSW ws. otwarcia małego ruchu granicznego z Rosją (komunikat)

...

d3snk74

26.07. Warszawa - MSW informuje:

Jutro (27 lipca br.) rusza mały ruch graniczny z Rosją. Dzięki niemu będzie można przekraczać granicę polsko-rosyjską na podstawie zezwoleń i nie będą już potrzebne wizy. Czas pobytu nie będzie mógł być dłuższy niż łącznie 90 dni w ciągu półrocza. Podróżni przekraczający granicę na podstawie zezwoleń, nie będą mieli stemplowanych paszportów. Dzięki temu krótszy będzie czas odprawy. Straż graniczna jest przygotowana do obsługi podróżnych. Zmiany będą obowiązywały na przejściach granicznych na terenie województw: pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, a także w Obwodzie Kaliningradzkim po stronie rosyjskiej.

Mały ruch graniczny umożliwi wielokrotne przekraczanie granicy między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (granicy zewnętrznej UE), czyli przez mieszkańców strefy przygranicznej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Do przekroczenia granicy będą uprawniały zezwolenia, a nie jak dotychczas wiza. Dokument będą mogły otrzymać osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania w strefie przygranicznej, od co najmniej trzech lat. Mały ruch graniczny będzie również dotyczył ich współmałżonków i dzieci na utrzymaniu nawet, jeśli mieszkają w strefie przygranicznej krócej niż trzy lata. Ułatwienia obejmą również obywateli państw trzecich, którzy zamieszkują w obwodzie kaliningradzkim i w polskiej strefie przygranicznej.

Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę polsko - rosyjską, w ramach małego ruchu granicznego, tylko drogą lądową (drogowymi i kolejowymi przejściami granicznymi) i pod warunkiem, że m.in. posiadają ważne zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz zaświadczenia o miejscu stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata.

d3snk74

Zezwolenia na przekraczanie granicy, w ramach małego ruchu granicznego, Polakom będą wydawać Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie oraz Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku. Natomiast Rosjanom - Konsul RP w Kaliningradzie. Opłata za rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia ma wynosić 20 euro. Podobnie jak w umowach o małym ruchu granicznym z Białorusią i Ukrainą, z opłaty zwolnione będą dzieci i młodzież do 16 roku życia, osoby, które przekroczyły 65 lat oraz inwalidzi wraz z osobami towarzyszącymi.

Za pierwszym razem zezwolenie będzie wydawane na dwa lata, natomiast każde kolejne na pięć lat. Osoba, która przekroczy granicę na podstawie zezwolenia uprawniającego do małego ruchu granicznego będzie mogła przebywać w wyznaczonych strefach przygranicznych jednorazowo do 30 dni licząc od wjazdu, jednakże łączny czas pobytu nie może przekraczać 90 dni w okresie każdych 6-miesiecy, liczonych od pierwszego wjazdu. Zezwolenia nie otrzymają mieszkańcy rosyjskiej strefy przygranicznej, którzy m.in. w Systemie Informacyjnym Schengen posiadają wpis o odmowie wjazdu.

Strefę przygraniczną, w której obowiązują zasady małego ruchu granicznego, stanowią w województwie pomorskim miasta: Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz powiaty: gdański, nowodworski, malborski i pucki. Strefa przygraniczna po stronie polskiej znajduje się także na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w miastach: Elbląg, Olsztyn, oraz powiatach: elbląskim, braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim, olsztyńskim, kętrzyńskim, mrągowskim, węgorzewskim, giżyckim, gołdapskim, oleckim. Po stronie rosyjskiej mały ruch graniczny obowiązuje w Obwodzie Kaliningradzkim.

Przekraczanie granicy polsko-rosyjskiej w ramach małego ruchu granicznego będzie się odbywać w przejściach granicznych: Bezledy - Bagrationowsk (drogowe); Gołdap - Gusiew (drogowe); Grzechotki - Mamonowo II (drogowe); Gronowo -Mamonowo (drogowe); Braniewo - Mamonowo (kolejowe).

d3snk74

Wyjazd poza strefę przygraniczną jest możliwy jedynie wówczas, gdy osoba, posiada jednocześnie zezwolenie i ważną polską wizę (lub wizę innego państwa strefy Schengen).

Przekroczenie okresu pobytu dozwolonego w ramach małego ruchu granicznego lub wyjazd poza strefę przygraniczną jest naruszeniem prawa. Grożą za to następujące sankcje:

- decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP (wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, na okres od 6 miesięcy do 1 roku),

- decyzja o wydaleniu cudzoziemca z terytorium RP (wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany i Systemu Informacyjnego Schengen, na okres od 6 miesięcy do 3 lat),

d3snk74

- decyzja o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,

- zatrzymanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,

- kara grzywny (od 20 do 500 zł).

Straż Graniczna apeluje, aby niezwłocznie zgłaszać zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie dokumentu podróży czy zezwolenia w czasie pobytu w strefie przygranicznej. W takiej sytuacji Straż Graniczna RP po stronie polskiej i jednostka terytorialna organu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych FR po stronie rosyjskiej bezpłatnie wyda zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

d3snk74

Strażnicy apelują również, aby zgłaszać sytuacje, kiedy nie możemy opuścić strefy przygranicznej w wymaganym terminie, ze względu na nieprzewidziane okoliczności (np. nagła choroba, wypadek). Wówczas posiadacz zezwolenia będzie mógł w tym czasie przebywać w strefie przygranicznej państwa drugiej strony. Wymagane będzie jedynie przedstawienie dokumentów potwierdzających te okoliczności lub wykazać w inny sposób, że przedłużenie dozwolonego czasu pobytu spowodowane było siłą wyższą.

Sejm 16 marca br. uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta umowy o małym ruchu granicznym z Rosją. W połowie kwietnia za ratyfikacją opowiedział się Senat. Natomiast 4 maja br. Prezydent Bronisław Komorowski złożył podpis pod ratyfikacją umowy między rządem polskim a rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ kk/

d3snk74
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3snk74