Trwa ładowanie...
d29oy0t
espi

MW TENIS S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziałów w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5% (4...

MW TENIS S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziałów w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5% (4/2012)
Share
d29oy0t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MW TENIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziałów w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MW Tenis S.A. w dniu 12 czerwca 2012 roku otrzymał informację o zmniejszeniu stanu posiadania akcji spółki MW Tenis S.A. przez Panią Sylwię Leśniak-Paduch o następującej treści: Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału w dniu 11 czerwca 2012 roku zmniejszyłam stan posiadania akcji. Przed rejestracją podwyższenia kapitału posiadałam 410.000 akcji zwykłych na okaziciela MW TENIS S.A., które stanowiły 7,85% w kapitale zakładowym oraz 5,08% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MW TENIS S.A. Po rejestracji podwyższenia kapitału posiadałam 410.000 akcji zwykłych na okaziciela MW TENIS S.A., które stanowią 4,46% w kapitale zakładowym oraz 3,41% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MW TENIS S.A. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3
ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MW TENIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MW TENIS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-791 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Reymonta 39
(ulica) (numer)
669 321 248
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7792383479 301570606
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Jacek Grobel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29oy0t

Podziel się opinią

Share
d29oy0t
d29oy0t