Trwa ładowanie...
div54lg
div54lg

NBP: Firmy planują dalszy wzrost zatrudnienia i podwyżki płac w I kwartale

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Plany wzrostu zatrudnienia deklaruje wyraźnie więcej firm niż przedsiębiorstw planujących ograniczyć liczbę pracowników w I kw. 2017 r. Jednocześnie rośnie odsetek firm, które planują podwyżki wynagrodzeń, a skala wzrostu płac powinna nieco wzrosnąć w porównaniu z poprzednimi kwartałami, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
div54lg

"Dobra sytuacja firm powinna nadal sprzyjać tworzeniu miejsc pracy. Od kilku kwartałów wskaźnik prognoz zatrudnienia jest względnie stały i znajduje się wyraźnie powyżej swojej średniej długookresowej. W I kw. 2017 r. (a zatem w okresie, który odznacza się zazwyczaj niską skłonnością do zwiększania liczby etatów) plany wzrostu zatrudnienia deklaruje wyraźnie więcej firm niż przedsiębiorstw planujących ograniczyć liczbę pracowników. W obliczu rosnącej niepewności i mało optymistycznych prognoz sytuacji utrzymanie się dobrych prognoz zatrudnienia wskazuje na wyraźną potrzebę rozwoju" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2016 r. oraz prognoz na I kw. 2017 r."

Od ponad 3 lat więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż jego spadek (odpowiednio: 13% i 8%), podkreśla bank centralny.

Wzrost zatrudnienia planują w I kw. 2017 r. nie tylko przedsiębiorstwa, które niepewność swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej oceniają jako niską, ale też jako umiarkowaną.

div54lg

W dalszym ciągu najwyższy wzrost zatrudnienia przewidywany jest w usługach, zwłaszcza w transporcie. Wyjątek stanowi handel detaliczny, gdzie możliwy jest nadal niewielki spadek zatrudnienia. W przemyśle przetwórczym również utrzyma się wysoka dynamika zatrudnienia. Redukcje etatów przewidywane są natomiast w górnictwie oraz energetyce, podał bank centralny.

"Więcej optymizmu widać w prognozach płac. Ze względu na wzrost siły przetargowej pracowników (w konsekwencji wciąż silnego popytu na pracę przy spadającym bezrobociu), nasilającą się presją pracowników na podniesienie wynagrodzeń, ale też z powodu wzrostu płacy minimalnej, liczba przedsiębiorstw podwyższających wynagrodzenia powinna wyraźnie się zwiększyć. Obecnie 36% firm zgłasza takie zamiary w I kw. br. i jest to odsetek wyraźnie wyższy niż zanotowany w poprzednich kwartałach. Wielkość przeciętnej podwyżki pozostanie jednak niewielka, choć i tu widać niewielki wzrost w stosunku do poprzednich kwartałów" - czytamy dalej.

W I kw. 2017 r. podwyżki płac będą miały większy zasięg niż w IV kw. 2016 r. oraz rok wcześniej - po uwzględnieniu korekty sezonowej zwiększyć wynagrodzenia planuje 26,7% przedsiębiorstw, odsetek ten kształtuje się powyżej długookresowej średniej, podkreślił NBP. Wzrost płac obejmie również zdecydowanie większą część ogółu zatrudnionych niż w poprzednim kwartale.

Przedsiębiorstwa, które planują zwiększyć płace, podniosą je w IV kw. br. o średnio 5,7%, tylko nieznacznie więcej niż poprzednio. Większość podwyżek płac będzie nadal umiarkowana - relatywnie wysokie podwyżki płac (wyższe niż 10%) planowane są rzadko (w 7,3% przedsiębiorstw, tj. w co piątej firmie podnoszącej wynagrodzenia), podano także w materiale.

(ISBnews)

div54lg

Podziel się opinią

Share

div54lg

div54lg