Trwa ładowanie...
d443e8a
d443e8a

NBP: w III kw. banki nieco złagodziły kryteria udzielania kredytów firmom

W trzecim kwartale 2014 r. banki nieznacznie złagodziły kryteria udzielania kredytów przedsiębiorcom, nie zmieniły kryteriów w przypadku kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Narodowego Banku Polskiego.
Share
d443e8a

Z opublikowanej na stronie banku centralnego kwartalnej informacji "Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych" napisano, że w trzecim kwartale br. banki złagodziły, choć w niewielkim stopniu, kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Wyjątek stanowiły kredyty długoterminowe dla małych i średnich firm, w przypadku których kryteria polityki kredytowej zostały lekko zaostrzone.

"Banki biorące udział w ankiecie złagodziły również część warunków kredytowych: obniżyły marżę kredytową oraz zwiększyły maksymalną kwotę kredytu. W porównaniu z poprzednią edycją ankiety, zmniejszył się jednak odsetek banków, które identyfikowały czynniki sprzyjające łagodzeniu polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw" - napisano.

NBP zauważył, że istotnie zmalał wpływ pozytywnych oczekiwań banków co do przyszłej sytuacji gospodarczej oraz oceny ryzyka poszczególnych branż, co związane było m.in. z negatywnymi konsekwencjami konfliktu na Ukrainie. Wskazano, że jednocześnie banki nie odczuły istotnych zmian popytu na kredyty dla przedsiębiorstw.

d443e8a

"W IV kwartale 2014 r. ankietowane banki przewidują istotne złagodzenie kryteriów polityki kredytowej dla MSP i niewielkie złagodzenie w przypadku dużych przedsiębiorstw. Banki oczekują wzrostu popytu na kredyty zgłaszane przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza w kategorii kredytów długoterminowych" - poinformował NBP.

W raporcie napisano, że po trzech kwartałach znacznego zaostrzania kryteriów przyznawania kredytów mieszkaniowych, w III kw. 2014 r. ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów polityki kredytowej. Pojedyncze banki podniosły natomiast marże pobierane od tego rodzaju kredytów.

NBP zauważył, że banki odnotowały spadek popytu na kredyty mieszkaniowe w III kwartale 2014 r., do czego - w ich opinii - przyczyniło się przede wszystkim korzystanie przez klientów z innych źródeł finansowania. Według banków zapotrzebowanie na kredyty mieszkaniowe wzrośnie w IV kwartale br.

Z raportu wynika, że banki w III kw. nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, odnotowały natomiast niewielki wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne. Ich zdaniem wynikał on z większej atrakcyjności warunków kredytowania oraz ze zwiększonego zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku.

d443e8a

W IV kwartale 2014 r. banki spodziewają się znacznego wzrostu zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi i zapowiadają kontynuację łagodzenia polityki kredytowej zapoczątkowanego w II kwartale 2013 r. "Łagodzenie kryteriów kredytów konsumpcyjnych nie przełożyło się na wzrost popytu w skali oczekiwanej przez banki" - zauważył NBP w raporcie.

NBP wyjaśnił, że wnioski zawarte w raporcie płyną z ankiety, którą na przełomie września i października 2014 r. wypełniło 26 banków, o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 83 proc. Zaznaczono, że wyniki ankiety nie uwzględniają skutków obniżek stóp procentowych NBP dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 8 października br.

d443e8a

Podziel się opinią

Share
d443e8a
d443e8a