Trwa ładowanie...
dbac1a3
espi

NEMEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami (2/2015)

NEMEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami (2/2015)

Share
dbac1a3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NEMEX S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymała zawiadomienie od: - Pana dr Dariusza Mileckiego - Prezesa Zarządu, - Pana Mariana Jerczyńskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, - Pana Eugeniusza Zamysłowskiego - Członka Rady Nadzorczej, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu przez podmiot powiązany tj. Financial & Capital Trust S.A. akcji Emitenta. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu podmiot z nimi powiązany w dniu 24 marca 2015 r. dokonał transakcji zakupu 1.111.500 (jeden milion sto jedenaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Financial & Capital Trust S.A. dokonała zakupu akcji po cenie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję od jednej osoby prywatnej. Łączna wartość transakcji wyniosła 111.150 złotych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbac1a3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEMEX S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-077 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cienista | | 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 922 490 22 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.nemex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-04 Dariusz Milecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbac1a3

Podziel się opinią

Share
dbac1a3
dbac1a3