Trwa ładowanie...
d3un9r9
d3un9r9
espi

NEMEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (19/2014)

NEMEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (19/2014)
Share
d3un9r9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NEMEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj?cych dost?p do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od: - Pana dr Dariusza Mileckiego - Prezesa Zarządu, - Pana prof. dr hab. inż. Andrzeja Wiesława Jasińskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - Pana Eugeniusza Zamysłowskiego - Członka Rady Nadzorczej, - Pana Mariana Jerczyńskiego - Członka Rady Nadzorczej, - Pana Mecenasa Mariusza Saniewskiego - byłego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o sprzedaży przez podmiot powiązany tj. LED Holding S.A. akcji Emitenta. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu podmiot z nimi powiązany w dniu 01 kwietnia 2014 r. dokonał transakcji sprzedaży 35.822.500 (trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. LED Holding S.A. dokonała sprzedaży akcji po cenie 0,10 zł
(dziesięć groszy) za każdą akcję jednej osobie prywatnej oraz jednej osobie prawnej, przy czym osoba prywatna nabyła 500.000 akcji, a osoba prawna nabyła 35.322.500 (trzydzieści pięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji. Łączna wartość transakcji wyniosła 3.582.250 złotych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEMEX S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chłodna 51
(ulica) (numer)
22 266 04 47
(telefon) (fax)
biuro@nemex.pl www.nemex.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Dariusz Pilich Dyrektor ds Rynku Kapitałowego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3un9r9

Podziel się opinią

Share
d3un9r9
d3un9r9