Trwa ładowanie...
dpkdj41

NEUCA - Nabycie obligacji przez Spółkę Zależną (15/2013)

NEUCA - Nabycie obligacji przez Spółkę Zależną (15/2013)

Share
dpkdj41
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-28
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Nabycie obligacji przez Spółkę Zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEUCA S.A.(" Spółka ") informuje, iż w dniu 26 stycznia 2013 r. jednostka zależna od Spółki nabyła 88 obligacji kuponowych, o nominale 100.000,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 stycznia 2013 r. w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Łączna cena za nabyte obligacje wyniosła 8.800.000 (osiem milionów osiemset tysięcy) złotych. Termin wykupu obligacji: 26 stycznia 2014 r. Wysokość oprocentowania: 7,38% w stosunku rocznym. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

| | | NEUCA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NEUCA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Szosa Bydgoska | | 58 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 056 669 40 31 | | 056 669 41 34 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | piotrs@torfarm.com.pl | | www.neuca.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 879-00-17-162 | | 870227804 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Piotr Sucharski Prezes Zarządu
2013-01-28 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

Podziel się opinią

Share
dpkdj41
dpkdj41