Trwa ładowanie...
d1t8c8u
espi

NFI EMF - Akcjonariusze powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 kwietnia 2014 r...

NFI EMF - Akcjonariusze powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 kwietnia 2014 roku. (9/2014)

Share
d1t8c8u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Akcjonariusze powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 kwietnia 2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RAPORT BIEŻĄCY 9/2014 Zarząd Empik Media & Fashion S.A. ("EMF") zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 kwietnia 2014 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 1. Empik Centrum Investments S.a.r.l. Liczba akcji na Walnym Zgromadzeniu - 30.374.676 Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu - 30.374.676 Procentowy udział w liczbie głosów i akcji na Walnym ? 29,8450 % Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 28,7431% 2. ECI Holdings S.a.r.l. Liczba akcji na Walnym Zgromadzeniu ? 10.000.000 Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu ? 10.000.000 Procentowy udział w liczbie głosów i akcji na Walnym ? 9,8256 % Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 9,4629% 3. Bookzz Holdings Limited Liczba akcji na Walnym Zgromadzeniu ? 15.788.981 Liczba
głosów na Walnym Zgromadzeniu ? 15.788.981 Procentowy udział w liczbie głosów i akcji na Walnym - 15,5136 % Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 14,9409 % 4. Empik Investments S.a.r.l. Liczba akcji na Walnym Zgromadzeniu ? 13.132.396 Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu ? 13.132.396 Procentowy udział w liczbie głosów i akcji na Walnym - 12,9034 % Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 12,4270 % 5. Empik Investments II S.a.r.l. Liczba akcji na Walnym Zgromadzeniu ? 11.443.800 Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu ? 11.443.800 Procentowy udział w liczbie głosów i akcji na Walnym ? 11,2442 % Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 10, 8291% 6. ING Otwarty Fundusz Emerytalny Liczba akcji na Walnym Zgromadzeniu ? 16.938.430 Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu ? 16.938.430 Procentowy udział w liczbie głosów i akcji na Walnym ? 16,6430 % Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 16,0286 % Maciej Szymański Prezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t8c8u

| | | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NFI EMF | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-017 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marszałkowska | | 104/122 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 461 08 05 | | 022 461 08 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@emf.pl | | www.emf-group.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261032243 | | 011120129 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t8c8u

Podziel się opinią

Share
d1t8c8u
d1t8c8u