Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

NFI EMF - Emisja Obligacji (24/2013)

NFI EMF - Emisja Obligacji (24/2013)
Share
d2emy1g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja Obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RAPORT BIEŻĄCY 24/2013 Zarząd Empik Media & Fashion S.A. ("EMF") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzenie, że w dniu 18 października 2013 roku: (i) wykupionych zostało 250 (dwieście pięćdziesiąt) obligacji dyskontowych o łącznej wartości PLN 25.000.000, o których mowa w raporcie bieżącym 18/2013 oraz (ii) jednocześnie wyemitowane zostały nowe obligacje dyskontowe o tej samej wartości tj. PLN 25.000.000 na następujących warunkach: 1. Łączna wielkość emisji wyniosła 250 obligacji dyskontowych; 2. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła PLN 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów); 3. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła PLN 100.000 (sto tysięcy); 4. Oprocentowanie obligacji ustalono na WIBOR plus marża; 5. Obligacje te zostaną wykupione jednorazowo 17 stycznia 2014 roku; 6. Obligacje nie są zabezpieczone; 7. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych EMF i jej podmiotów zależnych. Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych na ostatni dzień
kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na 30 września 2013 roku, wyniosła 592 099,77 tys. zł. Planowane zadłużenie finansowe EMF na dzień wykupu, tj. 17 stycznia 2014 roku, wyniesie 435 328,48 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259). Maciej Szymański Prezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NFI EMF Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marszałkowska 104/122
(ulica) (numer)
022 461 08 05 022 461 08 01
(telefon) (fax)
info@emf.pl www.emf-group.eu
(e-mail) (www)
5261032243 011120129
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g