Trwa ładowanie...
d2jubch

NFI EMF - WPROWADZENIE DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA CATALYST OBLIGACJI SERII 2/2014, 3/201 ...

NFI EMF - WPROWADZENIE DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA CATALYST OBLIGACJI SERII 2/2014, 3/2014 ORAZ 4/2014 (5/2015)

Share
d2jubch

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | WPROWADZENIE DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA CATALYST OBLIGACJI SERII 2/2014, 3/2014 ORAZ 4/2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Empik Media & Fashion S.A. (?Spółka"), w nawiązaniu do (i) raportu bieżącego 40/2014 (wraz z korektą) w którym Spółka poinformowała o emisji obligacji serii 2/2014 oraz o nabyciu w celu umorzenia istniejących obligacji, oraz (ii) raportu bieżącego 42/2014 w którym Spółka poinformowała o emisji obligacji serii 3/2014 oraz o nabyciu w celu umorzenia istniejących obligacji, oraz (iii) raportu bieżącego 48/2014 w którym Spółka poinformowała o emisji obligacji serii 4/2014, informuje, iż (i) zgodnie z uchwałą nr 145/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. (?GPW?) z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst (?ASO") obligacji na okaziciela serii 2/2014, 3/2014 oraz 4/2014 (?Obligacje"), Obligacje zostały wprowadzone do ASO z dniem podjęcia uchwały, oraz (ii) zgodnie z uchwałą 146/2015 Zarządu GPW z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania Obligacji w ASO, dzień 13 lutego 2015 roku został określony jako dzień
pierwszego notowania Obligacji w ASO, przy czym Obligacje zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w dniu 03 lutego 2015 roku i oznaczone kodem ?PLNFI1500078" na podstawie uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 69/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku i będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?EMF1117". Podstawa prawa: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Podpis osoby reprezentującej Spółkę: Krzysztof Rabiański - Prezes Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NFI EMF | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-017 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Marszałkowska | | 104/122 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 461 08 05 | | 022 461 08 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@emf.pl | | www.emf-group.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5261032243 | | 011120129 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Krzysztof Rabiański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

Podziel się opinią

Share
d2jubch
d2jubch