Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5
espi

NFI EMF - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (10/2014)

NFI EMF - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (10/2014)
Share
d3yvay5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-14
Skrócona nazwa emitenta
NFI EMF
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Raport bieżący 10/2014 Działając na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument iw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185 poz. 1439), Zarząd Empik Media & Fashion S.A. ("EMF") podaje do wiadomości publicznej, że w dniu dzisiejszym, otrzymał podpisany aneks do Umowy o Kredyt Wielocelowy w wysokości do 70.000.000 złotych z dnia 27 marca 2013 roku ("Oryginalna Umowa Kredytowa"), zawarty z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna ("Aneks"), bliżej raport bieżący 6/2013. Na podstawie przedmiotowego Aneksu okres obowiązywania Oryginalnej Umowy Kredytowej przedłużony został o 12 miesięcy. Pozostałe warunki Oryginalnej Umowy Kredytowej pozostały bez zmian. Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NFI EMF Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marszałkowska 104/122
(ulica) (numer)
022 461 08 05 022 461 08 01
(telefon) (fax)
info@emf.pl www.emf-group.eu
(e-mail) (www)
5261032243 011120129
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5