Trwa ładowanie...
d2nf3k5
espi

NG2 - Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza (32/2011)

NG2 - Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza (32/2011)
Share
d2nf3k5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
NG2
Temat
Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2011 z dnia 19 maja 2011 roku zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 16 czerwca 2011 r. informuje, iż w dniu 15 czerwca 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A. działającego w imieniu Pioneer FIO o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury Pana Piotra Nadolskiego do Rady Nadzorczej Spółki. Życiorys zawodowy zawierającym posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, z opisem przebiegu pracy zawodowej przekazano w załączeniu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
cv-P. Nadolski.pdf CV - kandydata do RN

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NG2 S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NG2 Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ng2@ng2.com.pl ng2.com.pl
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Mariusz Gnych Wiceprezes
2011-06-15 Piotr Nowjalis Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nf3k5

Podziel się opinią

Share
d2nf3k5
d2nf3k5