Trwa ładowanie...
d46o7it
d46o7it

Niepewność RPP dot. CPI oraz PKB powodem braku zmian stóp proc. w VII - minutes

20.8.Warszawa (PAP) - Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w lipcu stopy procentowe na niezmienionym poziomie z uwagi na niepewność dotyczącą perspektyw kształtowania się inflacji...
Share
d46o7it

20.8.Warszawa (PAP) - Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w lipcu stopy procentowe na niezmienionym poziomie z uwagi na niepewność dotyczącą perspektyw kształtowania się inflacji oraz wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie - wynika z opublikowanych w czwartek minutes.

"Rozważając decyzję o stopach procentowych, Rada uznała, że niepewność dotycząca perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego na świecie i w Polsce uzasadnia pozostawienie stóp bez zmian na bieżącym posiedzeniu" - napisano w minutes.

Jak wynika z opisu dyskusji na lipcowym posiedzeniu RPP, część członków Rady była zdania, że wobec niskiego poziomu realnych stóp procentowych, utrzymującej się na podwyższonym poziomie bieżącej inflacji oraz zrównoważonego ich zdaniem prawdopodobieństwa ukształtowania się inflacji powyżej lub poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie, stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie również w kolejnych miesiącach.

d46o7it

"Inni członkowie Rady oceniali, że inflacja w średnim okresie spadnie poniżej celu inflacyjnego NBP, co w połączeniu z ryzykiem silniejszego od oczekiwań obniżenia tempa wzrostu gospodarczego może uzasadniać kontynuację łagodzenia polityki pieniężnej w przyszłości" - napisano w minutes.

Decydując o poziomie stóp procentowych RPP omawiała także sytuację na rynku kredytowym i kształtowanie się rynkowych stóp procentowych w Polsce.

"Zdaniem części członków Rady, brak odpowiedniego przełożenia zmiany stopy referencyjnej na stopę oprocentowania nowych kredytów stanowi argument przemawiający przeciwko dalszym obniżkom stóp procentowych NBP" - napisano.

"Inni członkowie Rady argumentowali, że dokonane obniżki stóp procentowych NBP przyczyniły się w dłuższej perspektywie do obniżenia oprocentowania kredytów, a ograniczenie akcji kredytowej i wzrost marż odsetkowych są związane z rosnącym ryzykiem kredytowym, szczególnie w odniesieniu do kredytów dla przedsiębiorstw" - dodano.

Na lipcowym posiedzeniu Rady przeważyło stanowisko, że prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniżej celu inflacyjnego jest wyższe od prawdopodobieństwa, że inflacja będzie wyższa od celu.(PAP)

jba/ ana/

d46o7it

Podziel się opinią

Share
d46o7it
d46o7it