Trwa ładowanie...
d4fdkfm
espi

NORDIC DEVELOPMENT - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta ... - EBI

NORDIC DEVELOPMENT - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta (19/2014)
Share
d4fdkfm
CATALYST
Raport EBI nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-03
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 31.10.2014 spółka Nordic Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta, zawarła ze spółką IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie, umowę o generalne wykonawstwo budynku mieszkalno-usługowego "NORDIC HAVEN" zlokalizowanego przy ul. Grottgera 4 w Bydgoszczy. Podstawa prawna: §4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Kryterium, dla którego uznano umowę za znacząca jest przekroczenie 20% kapitałów własnych.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jon Therkildsen Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4fdkfm

Podziel się opinią

Share
d4fdkfm
d4fdkfm