Trwa ładowanie...
dafkeaj

NORTH COAST - Informacja o terminach raportów okresowych w 2011 r. (2/2011)

NORTH COAST - Informacja o terminach raportów okresowych w 2011 r. (2/2011)

Share
dafkeaj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NORTH COAST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o terminach raportów okresowych w 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd North Coast S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Spółki w 2011 roku.Przekazanie skonsolidowanych raportów kwartalnych nastąpi w terminach:za IV kw. 2010 r. - dnia 28 lutego 2011 r.za I kw. 2011 r. - dnia 13 maja 2011 r.za III kw. 2011 r. - dnia 14listopada 2011 r.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2010 r. zostanie przekazany dnia 29 kwietnia 2011 r.Skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2011 r. zostanie przekazany dnia 30 sierpnia 2011 r.Zarząd postanowił, odstąpić od przekazywania osobnych jednostkowych kwartalnych i półrocznych sprawozdań finansowych. Odpowiednie jednostkowe skrócone kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe będą zamieszczane w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych.Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.Podstawa prawna:§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dafkeaj

| | | NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NORTH COAST | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-800 | | Pruszków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 3-go maja | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 738 31 50 | | 022 738 31 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@northcoast.com.pl | | www.northcoast.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260205055 | | 010565527 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Giorgio Pezzolato Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dafkeaj

Podziel się opinią

Share
dafkeaj
dafkeaj