Trwa ładowanie...
d38avpb
espi

NORTH COAST - Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (3/2011)

NORTH COAST - Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (3/2011)

Share
d38avpb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NORTH COAST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd North Coast S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.Raporty bieżące:1.Raport bieżący 1/2010 z dnia 4.01.2010, Zakończenie procesu inwestycyjnego i rozpoczęcie docelowej produkcji w LatteriaTinis2.Raport bieżący 2/2010 z dnia 22.01.2010, Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.3.Raport bieżący 3/2010 z dnia 29.01.2010, Informacja o terminach raportów okresowych w 2010 r.4.Raport bieżący 4/2010 z dnia 17.02.2010, Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku5.Raport bieżący 5/2010 z dnia 3.03.2010, Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną6.Raport bieżący 6/2010 z dnia 12.03.2010, Zawarcie umowy kredytowej7.Raport bieżący 7/2010 z dnia 2.06.2010, Podpisanie umów handlowych8.Raport bieżący 8/2010 z dnia 2.06.2010, Aneksy do umów kredytowych9.Raport bieżący 9/2010 z dnia 2.06.2010, Zwołanie WZA Spółki i porządek obrad10.Raport bieżący 10/2010 z dnia 10.06.2010, Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych11.Raport bieżący 11/2010 z dnia 11.06.2010, Sprawozdanie Rady Nadzorczej12.Raport bieżący 12/2010 z dnia 11.06.2010, Powołanie Członka Rady Nadzorczej13.Raport bieżący 13/2010 z dnia 18.06.2010, Projekty uchwał będące przedmiotem obrad WZA North Coast S.A. w dniu 30 czerwca 2010 r.14.Raport bieżący 14/2010 z dnia 21.06.2010, Podpisanie umów handlowych15.Raport bieżący 15/2010 z dnia 29.06.2010, Opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok 200916.Raport bieżący 16/2010 z dnia 1.07.2010, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 r.17.Raport bieżący 17/2010 z dnia 1.07.2010, Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 r.18.Raport bieżący 17/2010 k z dnia 1.07.2010, Uzupełnienie informacji zawartych w treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 r.19.Raport bieżący 18/2010 z dnia 1.07.2010, Informacja
dotycząca wypłaty dywidendy za 2009 rok20.Raport bieżący 19/2010 z dnia 1.07.2010, Powołanie członków zarządu21.Raport bieżący 20/2010 z dnia 14.07.2010, Aneksy do umów kredytowych22.Raport bieżący 21/2010 z dnia 30.07.2010, Aneksy do umów kredytowych23.Raport bieżący 22/2010 z dnia 22.09.2010, Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowychRaporty okresowe:1. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2009 r. z dnia 26.02.20102. Jednostkowy raport roczny za 2009 r. z dnia 30.04.20103. Skonsolidowany raport roczny za 2009 r. z dnia 30.04.20104. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2010 r. z dnia 14.05.20105. Skonsolidowany raport półroczny za 2010 r. z dnia 30.08.20107. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2010 r. z dnia 12.11.2010Wszystkie wymienione powyżej raporty są dostępne w siedzibie Spółki w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 8 oraz na stronie internetowej Spółki: www.inwestor.northcoast.com.pl | | | | |
| | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38avpb

| | | NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NORTH COAST | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-800 | | Pruszków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 3-go maja | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 738 31 50 | | 022 738 31 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@northcoast.com.pl | | www.northcoast.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260205055 | | 010565527 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Giorgio Pezzolato Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38avpb

Podziel się opinią

Share
d38avpb
d38avpb