Trwa ładowanie...
dxarqri
dxarqri
espi

NOVITA - Podwyższenie prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2014 (94/14)

NOVITA - Podwyższenie prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2014 (94/14)
Share
dxarqri

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 94 | / | 14 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej ?Spółka?) niniejszym dokonuje aktualizacji prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2014, opublikowanej w raporcie bieżącym 8/14 z dnia 03 marca 2014 roku, uzupełnionej w raporcie bieżącym nr 19/14 z dnia 10 kwietnia 2014 roku, zaktualizowanej następnie w raporcie bieżącym nr 30/14 z dnia 20 maja 2014 roku (dalej "prognoza"). Zaktualizowana prognoza wyników finansowych Spółki na rok 2014 zakłada osiągnięcie przez Spółkę przychodów ze sprzedaży w wysokości 84,0 mln zł oraz zysku netto w wysokości 10 mln zł, a tym samym różni się w zakresie prognozowanego zysku netto o co najmniej 10% w stosunku do wartości zysku netto zamieszczonej w publikowanej wcześniej prognozie (8,4 mln zł zysku netto). Na podwyższenie prognozy w zakresie zysku netto Spółki wpływ miały następujące czynniki: efektywniejsze wykorzystanie posiadanego przez Spółkę parku maszynowego oraz optymalizacja procesów produkcyjnych. Na zmianę prognozy w zakresie przychodów ze
sprzedaży wpływ miało podjęcie decyzji o wycofaniu z rynku produktów konfekcjonowanych pod marką własną. Podstawa prawna: § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
068 456 12 01 068 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)
dxarqri

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2014-11-20 Jakub Rękosiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxarqri

Podziel się opinią

Share
dxarqri
dxarqri