Trwa ładowanie...
d400ncd
espi

NOVITA - Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą zamiaru połączenia ze spółką "Lentex" S.A. ...

NOVITA - Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą zamiaru połączenia ze spółką "Lentex" S.A. (89/14)
Share
d400ncd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 89 | / | 14 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą zamiaru połączenia ze spółką "Lentex" S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej ?Spółka?, ?Novita?) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu zamiaru połączenia Spółki ze spółką "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej ?Lentex?) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Novity (jako spółki przejmowanej) na Lentex (jako spółkę przejmującą) w zamian za akcje Lentex, które Lentex wyda akcjonariuszom Novity (dalej ?Połączenie?). Spółka o podjęciu przez Zarządy obu łączących się spółek decyzji o zakończeniu trwających negocjacji w sprawie Połączenia oraz o podjęciu decyzji o przystąpieniu do realizacji Połączenia poinformowała w raporcie bieżącym nr 86/14 z dnia 04 listopada 2014 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała zawarte pomiędzy łączącymi się spółkami porozumienie, którego przedmiotem jest określenie zasad współpracy pomiędzy spółkami, o którego zawarciu Spółka informowała w
raporcie bieżącym nr 80/14 z dnia 07 października 2014 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
068 456 12 01 068 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Radosław Muzioł Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d400ncd

Podziel się opinią

Share
d400ncd
d400ncd