Trwa ładowanie...
d205ijs

NOVITA - Wyniki ekonomiczno?finansowe Spółki za miesiąc listopad oraz za 11 miesięcy 2010 r. (24/10)

NOVITA - Wyniki ekonomiczno?finansowe Spółki za miesiąc listopad oraz za 11 miesięcy 2010 r. (24/10)

Share
d205ijs
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 10
Data sporządzenia: 2010-12-15
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Wyniki ekonomiczno?finansowe Spółki za miesiąc listopad oraz za 11 miesięcy 2010 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITA informuje, że w miesiącu listopadzie 2010 roku Spółka uzyskałanastępujące wyniki finansowe:- przychody ze sprzedaży ogółem: 7 172 tys. zł,- zysk z działalności operacyjnej: 574 tys. zł,- zysk brutto: 579 tys. zł,- zysk netto: 474 tys. zł.Zarząd Spółki uznaje wyniki uzyskane w listopadzie jako dobre, gdyż ukształtowały się one napoziomie znacznie przekraczającym średnie wartości z 10 miesięcy roku bieżącego, a ponadto sąporównywalne do wyników uzyskanych w listopadzie roku ubiegłego.W wyniku realizacji zadań ekonomiczno?finansowych w miesiącu listopadzie 2010 roku, uzyskaneza 11 miesięcy 2010 roku wyniki Spółki ukształtowały się jak niżej:- przychody ze sprzedaży ogółem: 79 510 tys. zł,- zysk z działalności operacyjnej: 6 581 tys. zł,- zysk brutto: 6 284 tys. zł,- zysk netto: 5 061 tys. zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d205ijs

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu
2010-12-15 Józef Wołejko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d205ijs

Podziel się opinią

Share
d205ijs
d205ijs